Expirit Kft.

Munkavédelem

Cégünk a munkavédelem területén az alábbi szakfeladatok ellátását vállalja, melyet mérnökeink végeznek profi megoldásokat alkalmazva, nagy tapasztalattal.

 • Vállalkozás részére munkabiztonsági terv készítése
 • Munkavédelmi szabályzat elkészítése, karbantartása
 • Munkahelyi kockázatelemzés készítése, felülvizsgálata a változások követése
 • Egyéni és kollektív védőeszközök, védőruhák juttatási rendjének meghatározása
 • Foglalkozás Egészségügyi Szabályzat készítése, felülvizsgálata
 • Távmunka Szabályzat készítése
 • JHA Jobb Hazard Analízis, munkafolyamat, művelet, technológia veszélyelemzése
 • Veszélyes gépek, munkaeszközök nyilvántartása, biztonsági felülvizsgálatok elvégzése
 • Veszélyes gépek munkaeszközök beszerzés előtti szakvéleményezése, üzembe helyezéshez szükséges dokumentumok előzetes vizsgálata
 • Üzembe helyezés előtti előzetes munkavédelmi szempontú vizsgálat, jegyzőkönyv készítés
 • Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzése, jegyzőkönyv készítése
 • Átfogó munkavédelmi szemle az építmények, gépek munkaeszközök, alkalmazott technológia munkafolyamat vonatkozásában, javaslattétel a hiányosságok megszüntetésére
 • Tevékenységre vonatkozó specifikus munkavédelmi oktatás megtartása, nyilvántartása, távoktatás keretében is.
 • Munkavédelmi Hatóság által bejelentett munkavédelmi ellenőrzésen a cég képviselete.
 • Feladat végzésénél irányadó az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó EU irányelvek, jogszabályok, gépdirektívák
 • Folyamatos szakmai felelősségvállalás

Tűzvédelem

 • Tűzvédelmi Szabályzat elkészítése, karbantartása, felülvizsgálata
 • Tevékenysédre vonatkozó tűzvédelmi feladatok és kötelezettségek meghatározása
 • Létesítmények, munkaterületek tűzveszélyességi kockázati besorolásának elkészítése
 • Tűzoltó készülékek szükséges oltási teljesítményének a meghatározása
 • Létesítmények, szabad terek kiürítési számításának elvégzése
 • Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása, nyomtatvány készítése, dokumentálása
 • Tűzvédelmi Hatóság által végrehajtott katasztrófavédelmi ellenőrzésen a cég képviselete.
 • Tűzoltó készülékek, tűzoltó vízforrások, tűzcsapok üzembentartói ellenőrzése, nyilvántartása, tűzvédelmi üzemeltetési napló vezetése
 • Munkahely specifikus tűzvédelmi oktatás megtartása, tematika készítése, nyilvántartása
 • Igény esetén tűzvédelmi szakvizsgák szervezése, hatóság előtti képviselet
 • Intézkedési terv, katasztrófa rendkívüli esemény esetén
 • Kiürítési terv készítése, gyakorlati végrehajtása

Emelőgépes feladatok

 • Vállalkozásra vonatkozó releváns emelőgép ügyrend készítése
 • Emelő gépek, megfogók függesztéskék, alátámasztók beszerzés előtti műszaki tanácsadása
 • Üzembehelyezési eljárás lefújtatása, jegyzőkönyv készítés
 • A gép kezelői jogosultságára vonatkozó megállapítás, vizsgálat
 • Az emelőgép használata közben felmerülő kockázatok elemzése, értékelése
 • Az emelőgép vizsgálati csoportszámának meghatározása
 • Szerkezeti, fővizsgálat, biztonsági felülvizsgálat ciklus idejének megállapítása, a vizsgálatok elvégzése jegyzőkönyv készítése
 • Üzemeltetés, javítás, karbantartásra vonatkozó műszaki biztonsági ismeretek oktatása
 • A feladatokat végzik: mérnök szakértőink, akik MMK tagsággal rendelkeznek