Expirit Kft.

Gyakran használt törvények, jogszabályok, EU direktívák

Tekintettel arra, hogy a törvények, jogszabályok folyamatosan változnak, ezért ajánlom a keresésnél az njt.gov.hu napi szinten frissített Nemzeti Jogszabálytárt használni.

 • 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 • 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
 • 4/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól
 • 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
 • 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 • 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
 • 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
 • 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
 • 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági erendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról
 • 6/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól
 • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendeletaz egyes veszélyes tevékenységek biztonsági
 • 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 • 24/2005. (III. 23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról
 • 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 • 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 • 12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat akadásáról
 • 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
 • 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
 • ((89/656/EGK)1989. november 30.) a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági követelményei
 • 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i (EU) 2016/425 rendelete az egyéni védőeszközökről I. melléklete szerint:
 • 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 • 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatóságifelügyeletéről COVID-19 vonatkozásában
 • 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzetiintézkedések hatálybalépéséről
 • 2021. évi I. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről https://njt.hu/jogszabaly/2021-1-00-00
 • 2020. évi LVIII. törvény – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
 • https://njt.hu/jogszabaly/2020-58-00-00
 • 2021. évi XCIX. törvény – a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról:
 • https://njt.hu/jogszabaly/2021-99-00-00
 • 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
 • https://njt.hu/jogszabaly/2020-408-20-22
 • 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet – a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról
  • https://njt.hu/jogszabaly/2021-4-20-6Q
 • 645/2021. (XI. 27.) Korm. rendelet – egyes, a koronavírus járvány által különösen veszélyeztetett államokból történő beutazás szabályairól
  • https://njt.hu/jogszabaly/2021-645-20-22
 • A Magyarország által elismert külföldi védettségi igazolások:
  • 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet – védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról
  • https://njt.hu/jogszabaly/2021-7-20-6Q
 • 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről
  • https://njt.hu/jogszabaly/2021-17-20-6Q
 • Védelmi intézkedések:
  • 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
  • https://njt.hu/jogszabaly/2020-484-20-22
 • 584/2021. (X. 14.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a 14. életévét be nem töltött kiskorú számára a szálláshely-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos okmány bemutatási kötelezettség alóli mentesítésről
  • https://njt.hu/jogszabaly/2021-584-20-22
 • Gazdaságvédelmi intézkedések:
  • 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról
  • https://njt.hu/jogszabaly/2020-289-20-22
  • 523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet – a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről
   • https://njt.hu/jogszabaly/2020-523-20-22
  • 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet – a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről
   • https://njt.hu/jogszabaly/2021-150-20-22
 • Járványügyi intézkedések:
  • 2020. évi CIV. törvény a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
   • https://njt.hu/jogszabaly/2020-104-00-00
  • 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról
   • https://njt.hu/jogszabaly/2020-409-20-22